HALA ROZLEWNI PIWA BUTELKOWEGO , Browar w Żywcu

Inwestor: Grupa Żywiec S.A. | Projekt: 1994r. | Realizacja: 1994÷1995r. | Pow. użytkowa: 16 256 m2 | Kubatura: 156 850 m3

Informacje dodatkowe: Projekt technologiczny linii rozlewniczych : KRONES AG. Neutraubling, Niemcy Hala otrzymała nagrodę II stopnia w konkursie "Budowa Roku 1995". W latach 1998 i 2003 wykonaliśmy projekty rozbudowy hali rozlewni. Rozbudowa 1998r. : powierzchnia użytkowa - 8 243 m2, kubatura - 88 682 m3. Rozbudowa 2003r. : powierzchnia użytkowa - 1851 m2, kubatura - 23 020 m3. W 2006r. dla hali rozlewni zaprojektowaliśmy wiatę magazynową o powierzchni zabudowy 7355 m2.

BUDYNEK WARZELNI, Browar w Żywcu

Inwestor: Browary Żywiec S.A. | Projekt: 1995r. | Realizacja: 1995÷1996r. | Pow. użytkowa: 5 233,7 m2 | Kubatura: 42 140m3

Informacje dodatkowe: Projekt technologii : Huppmann GmbH, Kitzingen, Niemcy. Budynki tankofermentatorów i warzelni otrzymały nagrodę I stopnia i tytuł "Budowa Roku 1996". W 1998r. wykonaliśmy projekt rozbudowy warzelni o kolejne pomieszczenie dla kadzi warzelnych: powierzchnia użytkowa - 434,3 m2, kubatura - 7 046 m3.

HALA TANKOFERMENTATORÓW, Browar w Żywcu

Inwestor: Browary Żywiec S.A. | Projekt: 1995r. | Realizacja: 1995÷1996r. | Pow. użytkowa: 2 310,8 m2 | Kubatura: 15 133 m3

Informacje dodatkowe: Projekt technologii : Huppmann GmbH, Kitzingen, Niemcy. Budynki tankofermentatorów i warzelni otrzymały nagrodę I stopnia i tytuł "Budowa Roku 1996". W latach 1996 i 1998r. zaprojektowaliśmy kolejne rozbudowy budynku tankofermentatorów : rozbudowa 1996r. : powierzchnia użytkowa - 502 m2, kubatura - 2 937 m3. rozbudowa 1998r. : powierzchnia użytkowa - 648 m2, kubatura - 3 577 m3.

HALA TANKOFERMENTATORÓW - ZBIORNIKI POZIOME, Browar w Żywcu

Inwestor: Browary Żywiec S.A. | Projekt: 1998r. | Realizacja: 1998r. | Pow. użytkowa: 157 m2 | Kubatura: 2 320 m3

Informacje dodatkowe: Projekt technologii : Huppmann GmbH, Kitzingen, Niemcy. W 2003r. zaprojektowaliśmy rozbudowę budynku zbiorników poziomych o powierzchni użytkowej 536 m2 i kubaturze 9 090 m3.

HALA TANKOFERMENTATORÓW Z BUDYNKIEM TECHNOLOGICZNYM I BUDYNKIEM APARATOWNI CHŁODNICZEJ Browar w Żywcu

Inwestor: Browary Żywiec S.A. | Projekt: 2002r. | Realizacja: 2002÷2003r. | Pow. użytkowa: 647 m2 | Kubatura: 4 700 m3

Informacje dodatkowe: Budynek fermentowni: powierzchnia użytkowa - 492 m2. Budynek aparatowni chłodniczej: powierzchnia użytkowa - 155 m2, kubatura - 1 150 m3. Projekt technologii: Huppmann GmbH, Kitzingen, Niemcy.

HALA TANKOFERMENTATORÓW - ETAP V - Browar w Żywcu

Inwestor: Grupa Żywiec S.A. | Projekt: 2007r. | Realizacja: 2007r. | Pow. użytkowa: 1 388 m2 | Kubatura: 8 050 m3

Informacje dodatkowe: Projekt technologii : Huppmann GmbH, Kitzingen, Niemcy.

BUDYNEK LABORATORIUM ZAKŁADOWEGO, Browar w Żywcu

Inwestor: Browary Żywiec S.A. | Projekt: 1996r. | Realizacja: 1996÷1997r. | Pow. użytkowa: 1 022,0 m2 | Kubatura: 4 993,0 m3

Informacje dodatkowe:

HALA ROZLEWNI PIWA PUSZKOWEGO, Browar w Żywcu

Inwestor: Browary Żywiec S.A. | Projekt: 1998r. | Realizacja: 1998 - 1999r. | Pow. użytkowa: inf. dodatkowe | Kubatura: inf. dodatkowe

Informacje dodatkowe: Powierzchnia użytkowa: hala rozlewni - 4 989,9 m2, zbiorniki pośredniczące - 489,8 m2. Kubatura: hala rozlewni - 49 302 m3, zbiorniki pośredniczące - 7 495 m3. Projekt technologiczny linii rozlewniczych: KRONES AG. Neutraubling, Niemcy. W ramach inwestycji zaprojektowaliśmy dwa obiekty: halę rozlewni piwa wraz z częścią biurowo-socjalną i magazynową oraz budynek zbiorników pośredniczących

MAGAZYN KARTONÓW - Browar w Żywcu

Inwestor: Grupa Żywiec S.A. | Projekt: 2007r. | Realizacja: 2008r. | Pow. użytkowa: 1 290 m2 | Kubatura: 18 430 m3

Informacje dodatkowe:

BUDYNEK MAGAZYNOWO - BIUROWY FIRMY "HYDAC" w Mikołowie

Inwestor: "HYDAC" Sp. z o.o. Mikołów | Projekt: 1996r. | Realizacja: 1996÷1998r. | Pow. użytkowa: 2 152,1 m2 | Kubatura: 14 890 m3

Informacje dodatkowe:

HALA PRODUKCYJNO - MAGAZYNOWA Z CZĘŚCIĄ BIUROWO-SOCJALNĄ (PRODUKCJA PODZESPOŁÓW DO SILNIKÓW SAMOCHODOWYCH), Bielsko-Biała

Inwestor: FINNVEDEN BULTEN S.A., Bielsko - Biała | Projekt: 2005r. | Realizacja: 2005÷2006r. | Pow. użytkowa: 3 213,1 m2 | Kubatura: 24 872 m3

Informacje dodatkowe:

HALA PRODUKCYJNA Z CZĘŚCIĄ SOCJALNO-BIUROWĄ (MONTAŻ ELEMENTÓW DLA PRZEMYSŁU SAMOCHODOWEGO) - Tychy

Inwestor: PROMA POLAND Sp. z o.o. | Projekt: 2008r. | Realizacja: 2008-2009r. | Pow. użytkowa: 8 843 m2 | Kubatura: 98 900 m3

Informacje dodatkowe:

MODERNIZACJA WARZELNI NR I - Browar Okocim w Brzesku

Inwestor: Carlsberg Polska S.A. | Projekt: 2006r. | Realizacja: 2006÷2007r. | Pow. użytkowa: 1 020 m2 | Kubatura: 7 830 m3

Informacje dodatkowe: Ze względu na wymianę technologii w istniejącej warzelni zadanie projektowe obejmowało zmiany budowlane (stropy, ściany wewnętrzne, wszelkie instalacje wewnętrzne i technologiczne), funkcjonalne oraz projekt wnętrz warzelni.

MODERNIZACJA BUDYNKU WARZELNI - Browar w Tychach

Inwestor: Browary Tyskie S.A. | Projekt: 1997r. | Realizacja: 1997÷1998r. | Pow. użytkowa: 1 906,6 m2 | Kubatura: 11 850 m3

Informacje dodatkowe: Ze względu na wymianę technologii w istniejącej warzelni, podlegającej ochronie konserwatorskiej, zadanie projektowe obejmowało zmiany budowlane i funkcjonalne na czterech poziomach oraz projekt wnętrz głównego poziomu warzelni. Zaprojektowaliśmy stropy, ściany wewnętrzne, wszelkie instalacje wewnętrzne, nowe pomieszczenia socjalne i techniczne.

BUDYNEK MAGAZYNOWO - BIUROWY "ŻYWIEC TRADE" w Mysłowicach

Inwestor: Browary Żywiec S.A. | Projekt: 1998r. | Realizacja: 1998÷1999r. | Pow. użytkowa: 5 978,3 m2 | Kubatura: 50 900 m3

Informacje dodatkowe:

BUDYNEK MAGAZYNOWY I ADAPTACJA BUDYNKU BIUROWEGO dla "ŻYWIEC TRADE" w Poznaniu

Inwestor: Browary Żywiec S.A. | Projekt: 1999r. | Realizacja: 1999÷2000r. | Pow. użytkowa: inf. dodatkowe | Kubatura: inf. dodatkowe

Informacje dodatkowe: Wykonaliśmy projekty adaptacji i modernizacji istniejącego budynku biurowego, nowej portierni ze sklepem oraz hali magazynowej piwa. Adaptowany budynek biurowy : powierzchnia użytkowa - 1 144,5m2, kubatura - 4 026m3. Budynek portierni ze sklepem: powierzchnia użytkowa - 99,0m2, kubatura - 490,0m3. Hala magazynowa: powierzchnia użytkowa - 3 810,4m2, kubatura - 40 685m3.

HALA TANKOFERMENTATORÓW Z BUDYNKIEM CHŁODNICTWA - Browar w Leżajsku

Inwestor: Browary Żywiec S.A. | Projekt: 2002r. | Realizacja: 2002r. | Pow. użytkowa: 347 m2 | Kubatura: 1 972 m3

Informacje dodatkowe: W latach 2004 i 2006r. zaprojektowaliśmy rozbudowy budynku tankofermentatorów: rozbudowa 2004r: powierzchnia użytkowa - 205m2, kubatura - 1 041m3, rozbudowa 2006r: powierzchnia użytkowa - 190m2, kubatura - 1 037m3

ROZBUDOWA BUDYNKU ROZLEWNI PIWA DO PUSZEK - Browar w Leżajsku

Inwestor: Browary Żywiec S.A. | Projekt: 2004r. | Realizacja: 2004r. | Pow. użytkowa: inf. dodatkowe | Kubatura: inf. dodatkowe

Informacje dodatkowe: Projekt obejmował modernizację funkcjonalną i technologiczną istniejącego budynku rozlewni wraz z dobudową części nowej o powierzchni użytkowej 330 m2 i kubaturze 2 234 m3.

STACJA UZDATNIANIA WODY - Browar w Leżajsku

Inwestor: Grupa Żywiec S.A. | Projekt: 2008r. | Realizacja: 2008r. | Pow. użytkowa: 213 m2 | Kubatura: 1 980 m3

Informacje dodatkowe:

STACJA UZDATNIANIA WODY, Browar w Żywcu

Inwestor: Browary Żywiec S.A. | Projekt: 1996r. | Realizacja: 1996÷1997r. | Pow. użytkowa: 1 379 m2 | Kubatura: 9 850 m3

Informacje dodatkowe: Zadanie projektowe obejmowało adaptację pomieszczeń w istniejącym budynku objętym ochroną konserwatorską oraz dobudowę nowego budynku.

SILOSY SŁODU - Browar w Żywcu

Inwestor: Browary Żywiec S.A. | Projekt: 1999r. | Realizacja: 1998÷1999r. | Pow. użytkowa: 1 105,9 m2 | Kubatura: 14 395 m3

Informacje dodatkowe:

BIOLOGICZNA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW - Browar w Żywcu

Inwestor: Browary Żywiec S.A. | Projekt: 1998r. | Realizacja: 1998r. | Pow. użytkowa: 338,8 m2 | Kubatura: 2 085 m3

Informacje dodatkowe: Powierzchnia zabudowy oczyszczalni - 1 182,7 m2. Przepompownia - kubatura 518,0 m3

ADAPTACJA HALI MAGAZYNOWEJ NA PRODUKCYJNO - MAGAZYNOWĄ Z CZĘŚCIĄ BIUROWO - SOCJALNĄ - Tychy

Inwestor: Invensys Eurotherm Sp.z o.o, Katowice | Projekt: 2010r. | Realizacja: w trakcie realizacji | Pow. użytkowa: 6 958,2 m2 | Kubatura: 59 640 m3

Informacje dodatkowe: Zaprojektowaliśmy nowe pomieszczenia biurowe i socjalne w poziomie przyziemia (około 1000 m2). Projekt obejmował również modernizację i dostosowanie do nowych wymagań istniejących pomieszczeń socjalno-biurowych w poziomie pietra oraz wszystkie instalacje wewnętrzne.

ROZBUDOWA HALI ROZŁADUNKU TAPICERKI I OGUMIENIA w Tychach

Inwestor: INGES SEGIM POLSKA Sp. z o.o | Projekt: 2002r. | Realizacja: 2002r. | Pow. użytkowa: 565 m2 | Kubatura: 5 300 m3

Informacje dodatkowe:

REWALORYZACJA ELEWACJI BUDYNKÓW PRODUKCYJNYCH, Browar w Żywcu

Inwestor: Browar Żywiec S.A. | Projekt: 1996r- 2000r. | Realizacja: sukcesywnie | Pow. użytkowa: 333 m2| Kubatura: 1 340 m3

Informacje dodatkowe: Projekty realizowane kolejno dla poszczególnych budynków i zespołów budynków produkcyjnych browaru miały na celu przywrócenie ich dawnego wyglądu przez odtworzenie lub stylizację zniszczonych fragmentów dekoracyjnych na elewacjach. Kolorystyka odnawianych elewacji nawiązuje do pierwotnej kolorystyki obiektów browaru.