BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY, Tychy

Inwestor: P.P.U. "HALLO - FADOM" Sp. Jawna, Tychy | Projekt: 2010r. | Realizacja: 2010÷2011r. | Pow. użytkowa: 1 142,9 m2| Kubatura: 4 535 m3

Informacje dodatkowe: Projekt obejmuje adaptację budynku byłej kotłowni osiedlowej na budynek mieszkalny wielorodzinny bez zmiany kubatury budynku istniejącego. Zaprojektowano 16 mieszkań o wielkości około 50 m2, mieszkania na parterze z ogródkami, na piętrze - balkony.

ADAPTACJA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NA BUDYNEK MIESZKALNY SZEREGOWY, Tychy

Inwestor: prywatny, Tychy | Projekt: 2007r. | Realizacja: 2007÷2010r. | Pow. użytkowa: 965,2 m2| Kubatura: 3 955 m3

Informacje dodatkowe: Powierzchnia zabudowy - 580 m2. W wyniku projektu adaptacji istniejącego, jednoprzestrzennego budynku magazynowego, powstało 7 segmentów dwukondygnacyjnych mieszkań w zabudowie szeregowej. Zaprojektowano 4 typy mieszkań, w tym jedno narożne o większej powierzchni użytkowej (188 m2 z wbudowanym garażem), powierzchnia użytkowa pozostałych segmentów po 128,0 m2. Dla 6-ciu segmentów zaprojektowano garaże wolnostojące w trzech zespołach usytuowane przed budynkiem mieszkalnym.

ZESPÓŁ 6-ciu DOMÓW JEDNORODZINNYCH WOLNOSTOJĄCYCH, Katowice

Inwestor: prywatny, Tychy | Projekt: 2007r. | Pow. użytkowa: jeden budynek - 246 m2| Kubatura: jeden budynek - 952 m3

Informacje dodatkowe:

ZESPÓŁ 9 DOMÓW JEDNORODZINNYCH WOLNOSTOJĄCYCH, Tychy

Inwestor: prywatny, Tychy | Projekt: 2007r. | Realizacja: w trakcie | Pow. użytkowa: jeden budynek 192,2 m2| Kubatura: jeden budynek - 730 m3

Informacje dodatkowe:

ZESPÓŁ 12 DOMÓW JEDNORODZINNYCH WOLNOSTOJĄCYCH, Tychy

Inwestor: prywatny, Tychy | Projekt: 2007r. | Realizacja: rozpoczęta realizacja | Pow. użytkowa: jeden budynek 192 m2| Kubatura: jeden budynek - 730 m3

Informacje dodatkowe:

ZESPÓŁ 10 BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ, Bielsko-Biała

Inwestor: "GIG FINANSE I BUDOWNICTWO" Sp. z o.o., Bielsko-Biała | Projekt: 2000r. | Realizacja: 2001-2004 | Pow. użytkowa: 1 347,6 m2 | Kubatura: 5 650 m3

Informacje dodatkowe:

BUDYNEK JEDNORODZINNY WOLNOSTOJĄCY, Bobrowniki

Inwestor: prywatny | Projekt: 2008r. | Realizacja: 2008÷2010r. | Pow. użytkowa: 215 m2 | Kubatura: 925 m3

Informacje dodatkowe:

BUDYNEK DWURODZINNY, Mikołów

Inwestor: prywatny, Mikołów | Projekt: 1994r. | Realizacja: 1994÷1996r.| Pow. użytkowa: 433,6 m2 | Kubatura: 1 612 m3

Informacje dodatkowe:

BUDYNEK JEDNORODZINNY, Kamesznica

Inwestor: prywatny| Projekt: 2003r. | Realizacja: 2003÷2004r.| Pow. użytkowa: 136 m2 | Kubatura: 510 m3

Informacje dodatkowe:

BUDYNEK JEDNORODZINNY Z WIATĄ GARAŻOWĄ, Meszna

Inwestor: prywatny| Projekt: 2006r. | Realizacja: 2006÷-2007r.| Pow. użytkowa: inf. dodatkowe | Kubatura: inf. dodatkowe

Informacje dodatkowe: Dom mieszkalny: powierzchnia użytkowa - 436 m2, kubatura - 1 774 m3, Wiata garażu: powierzchnia użytkowa - 50 m2

BUDYNEK JEDNORODZINNY, Tychy

Inwestor: prywatny | Projekt: 2008r. | Realizacja: w trakcie, od 2009r.| Pow. użytkowa: 135 m2 | Kubatura: 730 m3

Informacje dodatkowe:

BUDYNEK JEDNORODZINNY Z PRACOWNIĄ PROJEKTOWĄ, Tychy

Inwestor: prywatny | Projekt: 1997r. | Realizacja: 1998r.| Pow. użytkowa: 272 m2 | Kubatura: 1 152 m3

Informacje dodatkowe:

BUDYNEK JEDNORODZINNY, Bielsko-Biała

Inwestor: prywatny | Projekt: 1997÷1998r.| Realizacja: 1998÷2000r.| Pow. użytkowa: 333 m2 | Kubatura: 1 490 m3

Informacje dodatkowe:

BUDYNEK JEDNORODZINNY Z GARAŻEM WOLNOSTOJĄCYM, Mikołów

Inwestor: prywatny | Projekt: 1996r. | Realizacja: 1998r÷2002r.| Pow. użytkowa: 510 m2 | Kubatura: 1 920 m3

Informacje dodatkowe: Garaż: powierzchnia użytkowa - 42 m2, kubatura - 150 m3

BUDYNEK MIESZKALNY Z WARSZTATEM ELEKTROMECHANIKI SAMOCHODOWEJ, Mikołów

Inwestor: prywatny | Projekt: 2005r. | Realizacja: 2005÷2008r.| Pow. użytkowa: 279 m2 | Kubatura: 1 205 m3

Informacje dodatkowe:

BUDYNEK JEDNORODZINNY, Wyry

Inwestor: prywatny | Projekt: 2006r. | Realizacja: 2007÷2009r.| Pow. użytkowa: 307m2 | Kubatura: 1 230m3

Informacje dodatkowe:

Termomodernizacja budynku jednorodzinnego, Rybnik

Inwestor: prywatny| Projekt: 2010r. | Realizacja: 2010r. | Pow. użytkowa: | Kubatura:

Informacje dodatkowe:

Rozbudowa budynku dwurodzinnego, Orzesze

Inwestor: prywatny, Orzesze | Projekt: 2005r. | Realizacja: 2005÷2007r. | Pow. użytkowa: 433 m2| Kubatura: 1 738 m3

Informacje dodatkowe: Projekt obejmował modernizację istniejących pomieszczeń mieszkalnych połączoną ze zmianami funkcjonalnymi oraz nadbudowę kondygnacji poddasza mieszkalnego. W powiązaniu ze zmianą bryły budynku zaprojektowane zostały nowe elewacje z użyciem cegły klinkierowej.

Przebudowa i rozbudowa budynku jednorodzinnego na budynek jednorodzinny z usługą w poziomie parteru, Tychy

Inwestor: prywatny, Tychy | Projekt: 2004r. | Realizacja: 2004÷2005r. | Pow. użytkowa: 205,9 m2| Kubatura: 850 m3

Informacje dodatkowe: Projekt obejmował adaptację istniejącego budynku jednorodzinnego zbudowanego około 1940r. i jego rozbudowę. Zachowany został obrys murów zewnętrznych (w poziomie parteru) istniejącego budynku. Posadowienie i układ nowej bryły budynku został zaprojektowany niezależnie od części istniejącej ze względu na niewystarczającą nośność fundamentów części starej.

Modernizacja i rozbudowa budynku jednorodzinnego, Tychy

Inwestor: prywatny, Tychy | Projekt: 2006r. | Realizacja: 2007r. | Pow. użytkowa: 349,8 m2| Kubatura: 1 460 m3

Informacje dodatkowe: Projekt obejmował modernizację istniejących pomieszczeń mieszkalnych ze zmianami funkcji pomieszczeń, całkowitą wymianę instalacji wewnętrznych w budynku, dobudowę klatki schodowej i parterowej części mieszkalnej oraz garażu dwustanowiskowego.